Einar Mattsson har nu startat produktionen av två bostadsrättsprojekt i Stockholms innerstad. De två byggstartade projekten, på Kungsholmen och i Norra Djurgårdsstaden, omfattar 264 lägenheter med en tydlig miljöprofil.

På Kungsholmen, längs Warfvinges väg, har nu rivningen påbörjats av två kontorsfastigheter för att ge plats åt två punkthus om 187 lägenheter. Utöver bostäder kommer de två nya husen även att inrymma förskola, lokaler och garage. Projektet beräknas vara färdigställt under 2014 som Sveriges största passivhus.

I det nya utvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden startade Einar Mattsson sin byggnation i början av november inom kvarteret Färnebofjärden. I kvartererat planeras 77 bostadsrättslägenheter som beräknas stå färdiga under 2014.

 – Det är spännande att se de nya projekten komma igång i produktion. Särskilt då de båda projekten har en tydlig miljöprofil, där projektet på Kungsholmen projekteras att bli Sveriges största passivhus, säger Per Jutner, VD för Einar Mattsson Projekt AB.

Newsletter registration
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
  • vtem news box
nyhetsbrev